• ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۱

  شناسایی اجمالی روستاهای منطقه الموت غربی- رازمیان

  منطقه الموت غربی به مرکزیت شهر رازمیان دارای سه دهستان می باشد که عبارتند از :دهستان بهرام آباد،دهستان دستجرد و دهستان رودبار محمد زمانی یادهستان رجایی دشت

  در این پست سعی کردم  هر دهستان رابه روستا تفکیک و مختصر توضیحی در باره آنها بدهم البته اطلاعات مربوط به بعضی از روستا ها موجود نبود. به همین علت نامی از آنها برده نشده.ومتاسفانه تلاش زیادی هم کردم و لی موفق به کسب اطلاعات نشدم به همین دلیل از کلیه عزیزانی که مایل به همکاری هستند درخواست می شود که اطلاعات و عکسهای مر بوط به روستای خودر را به سایت لمبسر ارسال کرده تا با نام خودشان در سایت ثبت شود.وشناسنامه روستاهای الموت غربی با همکاری شما عزیزان تکمیل شود.البته سعی درام درصورت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر روستا یک پست در سایت را به آن روستا اختصاص بدم.پس منتظر ارسال اطلاعات شما هستم.

   روستا های دهستان بهرام آباد

  روستاهای زیر در قسمت شمال شرقی شهر رازمیان و در مسیر راه ارتباطی رازمیان به سپارده،رحیم آباد رودسر استان گیلان قرار گرفته اند.البته شما از کنار بعضی از این روستاها گذشته وپس از آن باید از روستای هیر ،ویار و شنگل رود عبور کرده تا به مناطق کوهستانی که مرزرازمیان و  اشکورات است وارد شوید.این راه نزدیک ترین راه ارتباطی بین استان قزوین و استان گیلان است که در گذشته مردم این دو استان از همین راه با یکدیگر رفت و آمد داشته ودادو ستد می کردندوآثار بجا مانده از کاروانسرا در مسیر راه خود دلیلی بر اثبات این ماجرا است.

  روستای زردچال

  روستای زردچال در ۴ کیلومتری شهر رازمیان وحاشیه رودخانه نینه رودقرار گرفته و از همسایگان روستای دربند است.این روستا در دهستان بهرام آباد قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۱۸ و تعداد جمعیت فصلی و دائمی تقریبا ۷۳ نفر می باشد.مردم این روستا نیز همانند روستای دربند تاتی صحبت می کنند.و عمده محصولات کشاورزیشان فندق و زرد آلو می باشد.شغل بیشتر مردم روستا کشاورزی می باشد.فقط یک کیلومتر از راه ارتباطی روستا خاکی است.

  روستای کیاکلایه علیا

  این روستا در دهستان بهرام آباد و در ۵ کیلومتری شهر رازمیان روبروی روستای زردچال در طرف دیگر  نینه رود قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا۱۰ و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۳۹ نفر می باشد .زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصولات کشاورزیشان گیلاس و هلو است.راه ارتباطی روستا خاکی است.

  روستای سوگاه

  این روستا در فاصله ۶ کیلومتر شهر رازمیان قرار دارد . وراه ارتباطی روستا خاکیست.این روستا نیز در دهستان بهرام آباد قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا ۵۰ خانوار و جمعیت دائمی و فصلی تقریبا ۲۰۷ نفر می باشد.زبان مردم روستا تاتی و عمده محصولاتشان فندق ، گردو،گیلاس و ذغال اخته می باشد.

  روستای هاشا کلایه

  این روستا در دهستان بهرام آباد و در فاصیه ۷ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا۱۰و جمعیت دائمی و فصلی ۲۷ نفر می باشد.زبان مردم روستا تاتی و عمده محصولشان گیلاس و هلو وراه ارتباطی روستا نیز خاکی می باشد.دراین روستا یک مزرعه پرورش ماهی قزل آلا وجود دارد.

  روستای دربند

  این روستا در دهستان بهرام آباد و۸کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا ۳۹ و تعداد جمعیت دائمی و فصلی نیز تقریبا ۱۴۹ نفر می باشد.مردم روستا به زبان تاتی صحبت می کنندو عمده محصولاتشان گیلاس و فندوق می باشد.وراه ارتباطی آن خاکی است.بقعه متبرکه امامزاده هاشم در این روستا قرار دارد.

  روستای هیر

   

  روستای هیر واقع در ۱۱ کیلومتری شهر رازمیان یکی از بزرگترین روستا های دهستان بهرام آباد است.راه ارتباطی این روستا به شهر رازمیان آسفالت می باشد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۹۰و جمعیت دائمی و فصلی تقریبا ۱۲۰۰نفر می باشد.اهالی روستا به زبان تاتی صحبت می کنند. و عمده محصولات روستا فندق،گردو وذغال اخته می باشد.دراین روستا دومزرعه پرورش ماهی قزل آلا وجود دارد.وشغل بیشتر مردم روستا کشاورزی و دامداری می باشد.بقعه متبرکه امامزاده شاه رشید دراین روستا قرار دارد.

  روستای ویار

  این عکس مربوط به راه ارتباطی بین روستای ویار و سپارده می باشد.

  این روستا در فاصله ۱۶ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.راه ارتباطی روستا آسفالت می باشد.این روستا در دهستان بهرام آباد و هم مرز با روستاهای استان گیلان است.سرچشمه وگل که از معروفترین چشمه های منطقه می باشد در این روستا قرار دارد .زبان مردم روستا تاتی و عمده محصول کشاورزی آنها فندق و گردو است.شغل اکثر اهالی کشاورزی ودامداری است.دراین روستا نیز یک مرکز پرورش ماهی قزل آلا وجود دارد. تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا ۶۲و تعداد جمعیت دائمی و فصلی تقریبا ۱۹۴ نفر می باشد.

  روستای شنگل رود

  این روستا در دهستان بهرام آبادو ۲۰کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۱۱ و جمعیت فصلی و دائمی آن ۲۰نفر می باشد .زبان مردم روستا تاتی و عمده محصولات کشاورزیشان گیلاس و گردو است.

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  ورودی روستای ورگیل و میلک تقریبا ۱۰۰متر بالاتر از جایگاه پمپ بنزین اسماعیلی بهرام آباد وسمت چپ مسیر فرعی دوم می باشد.جاده تاروستای ورگیل آسفالته و از دوراهی ورگیل به میلک خاکی ،البته زیر سازی شده  می باشد.

  روستای ورگیل

  این روستا در دهستان بهرام آباد و در فاصله ۱۰کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۷و تعداد جمعیت دائمی و فصلی تقریبا ۳۸ نفر می باشد. زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصولاتشان گیلاس و گندم است.راه ارتباطی روستا به شهر رازمیان آسفالته می باشد.

  روستای میلک

  میلک تنها همسایه روستای ورگیل و در فاصله ۱۳کیلومتری شهر رازمیان ودردهستان بهرام آبادقرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۳۵و تعداد جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۷۴ نفر می باشد.مردم روستا به زبان تاتی صحبت می کنند.و عمده محصول کشاورزی روستا گیلاس و فندق است.بقعه مبارکه امامزاده اسماعیل در روستای میلک زیارتگاه عام وخاص می باشدو همه ساله زائران زیادی را به این روستا می کشاند.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  جاده روستا های زیر۱۰۰متر بالاتر از پمپ بنزین اسماعیلی بهرام اباد دست چپ مسیر، فرعی اول می باشد.

  روستای سالارکیا

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۴ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۴۰ و تعداد جمعیت دائمی و فصلی روستا ۱۴۴نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی وبه دلیل قرار گرفتن روستا در حاشیه شاهرودعمده محصول روستا برنج وشغل اکثر مردم کشاورزی می باشد.راه ارتباطی روستا به شهر رازمیان آسفالته می باشد.

  روستای کته پشت

  روستای کته پشت در فاصله ۱۰کیلومتری شهر رازمیان و در دهستان بهرام آباد قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۶و جمعیت دائمی و فصلی روستا ۱۵ نفر می باشد.زبان اهالی تاتی و مانند روستای سالار کیا به دلیل همسایگی با شاهرود عمده محصول کشاورزی روستا برنج و گندم است.

  روستای رکن آباد

  این روستا در دهستان بهرام آباد و در ۱۱ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار فصلی و دائمی تقریبا۷وجمعیت فصلی و دائمی تقریبا ۱۶ نفر می باشد .زبان مردم روستا تاتی و عمده محصولات کشاورزیشان گیلاس و آلبالو می باشد.

  روستای دورچال

  این روستا در دهستان بهرام آباد و در فاصله ۱۲ کیلومتری شهر رازمیان قراردارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۷و جمعیت دائمی و فصلی روستا ۱۷ نفر می باشد.زبان اهالی تاتی و عمده محصول کشاورزی آنها فندق و گیلاس است.راه ارتباطی روستا به شهر رازمیان آسفالته می باشد.

  روستای دهدوشاب

  امامزاده هارون-عکس از آقای احمد شفیعی

  روستای دهدوشاب در دهستان بهرام آباد و درفاصله ۱۲ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۴۶و جمعیت فصلی و دائمی روستا ۱۵۶ نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی و. عمده محصولاتشان برنج،فندق و خرمالو است.بقعه متبرکه امامزاده هارون در این روستا قرار دارد.

  روستای پرود

  عکس از آقای احمد شفیعی

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۱۳کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا۸۰و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا۳۰۵نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصول کشاورزیشان ذغال اخته و فندق است.

  روستای فشک

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۱۵کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۱۰۱و جمعیت دائمی و فصلی ۳۸۳ نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصولات کشاورزیشان فندق و گردو است.

  روستای روح آباد

  این روستا در دهستان بهرام آباد و۱۷ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی وفصلی روستا ۳۳و جمعیت دائمی و فصلی ۱۰۷ نفر می باشد .زبان اهالی تاتی و عمده محصولشان ذغال اخته و فندق است.

  روستای قسطین

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۱۸کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۶۹و جمعیت دائمی و فصلی روستا ۲۵۵ نفرمی باشد .اهالی روستا به زبان تاتی صحبت می کنند.و عمده محصولات کشاورزی روستا فندق و ذغال اخته است.

  روستای رشکین

  روستای رشکین در دهستان بهرام آباد و ۲۷ کیلمتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا۵۲وجمعیت فصلی و دائمی روستا ۱۶۲ نفر می باشد.مردم روستا به زبان تاتی سخن می گویندو عمده محصولات کشاورزی روستا ذغال اخته و فندق است.

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  راه ارتباطی روستای کشکدر تقریبا در ۳کیلومتری شهر رازمیان درجاده رازمیان به رجایی دشت فرعی سمت چپ می باشد .و فرعی سمت راست آن  به روستای حسین آباد منتهی می شود.و بین روستای حسین آباد و شهرستان سفلی نیز راه ارتباطی وجود دارد که حسین آباد ،شهرستان سفلی و شهرستان علیا را به رازمیان متصل می کند.نقشه زیر این راه رو نشون میده.

  روستای کشکدر

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۵کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۳۶ و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۲۷ نفر می باشد.مردم روستا به زبان فارسی صحبت می کنند.و عمده محصول کشاورزی روستا گندم و جو است.بقعه متبرکه امامزاده موسی در این روستا قرار دارد.

  روستای حسین آباد

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۴ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانواردائمی و فصلی روستا ۳۴و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۱۵ نفر می باشد .اهالی روستا به زبان فارسی صحبت می کنند و عمده محصول کشاورزیشان برنج،فندق و گیلاس می باشد.بقعه متبرکه امامزاده محمد در این روستا قرار دارد.

  روستای شهرستان سفلی

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۲ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و وفصلی روستا۱۲۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۵۲۸ نفر میباشد. زبان اهالی روستا فارسی و به دلیل نزدیکی روستا به شاهرود و نینه رودعمده محصول کشاورزی اهالی برنج می باشد.بقعه متبرکه امامزاد ابوالحسن در این روستا قرار دارد.

  روستای شهرستان علیا

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۱ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا۵۴و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۷۲ نفر می باشد.مردم روستا به زبان فارسی صحبت می کنند و عمده محصول کشاورزی اهالی روستابرنج می باشد.

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  روستا های زیر در مسیر جاده قزوین به رازمیان قرار دارند

  روستای فلار

  این روستا در دهستان بهرام آباد و در ۲۱کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۲۱و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۴۳ نفرمی باشد.زبان مردم روستا فارسی و عمده محصول کشاورزی آنها گردو انگور می باشد.بقعه متبرکه امامزاده اسماعیل در این روستا قرار دارد.

  روستای علین

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۲۶ کیلومتری شهر رازمیان قراردارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا۱۰و جمعیت روستا تقریبا ۲۸ نفر می باشد.زبان مردم روستا تاتی و عمده محصول کشاورزیشان گیلاس و گردو می باشد.

  روستای سپوهین

  این روستا در دهستان بهرام آباد و در فاصله ۲۷ کیلومتری شهر رازمیان قرار داردوتعداد خانوار دائمی و فصلی روستا۳۷ و جمعیت روستا ۱۲۰ نفر می باشد.زبان مردم روستا مراقی و عمده محصول کشاورزی روستاگیلاس و گردو می باشد.

  روستای کامان

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۳۰کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا ۵۳ و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۵۹ نفر می باشد.مردم روستا به زبان فارسی صحبت می کنند.وعمده محصول کشاورزیشان گیلاس و آلبالو می باشد.

  روستای موشقین

  این روستا در دهستان بهرام آباد و ۳۴ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۶۶و جمعیت دائمی و فصلی روستاتقریبا ۱۷۱ نفر می باشد .مردم روستا به زبان فارسی صحبت می کنند و عمده محصول کشاورزیشان گیلاس و گردو می باشد.

  روستای ورتوان

  این روستا در دهستان بهرام اباد و ۳۷ کیلومتری شهر ارزمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا ۷۸ و جمعیت فصلی و دائمی روستا تقریبا ۲۷۸ نفر می باشد.اهالی روستا به زبان مراقی صحبت می کنند.عمده محصولات کشاورزی روستا گیلاسو آلبالو می باشد.

  روستای زناسوج

  این روستا در دهستان بهرام آباد و در ۴۰ کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی وفصلی روستا تقریبا ۹و جمعیت فصلی و دائمی روستا تقریبا ۲۰ نفر می باشد.زبان اهالی روستا فارسی و عمده محصولات کشاورزی آنها گیلاس و فندق است.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  روستاهای دهستان دستجرد

  روستاهای دهستان دستجرد علاوه بر محور ارتباطی رازمیان به قزوین از جاده کاماسار نیز به استان قزوین متصل می شوند.

  روستای کش رود

  این روستا در دهستان دستجرد و ۱۷کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۰ وجمعیت دائمی و فصلی روستا ۲۹ نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصول کشاورزیشان برنج و گندم است.

  روستای اربدیان

  این روستا در دهستان دستجرد ودر ۲۷کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا ۲۰ و جمعیت دائمی روستا تقریبا ۷۰  نفر می باشد.زبان مردم روستا تاتی و عمده محصول کشاورزیشان برنج و گندم است.

  روستای خسرود

  این روستا در دهستان دستجرد و ۳۰کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا۷۳ و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا۲۵۸ نفرمی باشد.زبان مردم روستا ترکی و عمده محصول کشاورزی مردم روستا گندم و جو می باشد.

  روستای بلوکان

  این روستا در دهستان دستجرد و ۳۲کیلومتری شهر رازمیان می باشد.تعداد خانوار دائمی و فصلی تقریبا ۳۱ و جمعیت دائمی و فصلی ۸۲نفر می باشد .زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصول کشاورزیشان گیلاس و گردو است.

  روستای دستجرد

  این روستا در دهستان دستجرد و ۴۱کیلومتری شهر رازمیان می باشد.تعداد خانوار دائمی و فصلی تقریبا ۴۱ و جمعیت دائمی و فصلی ۱۰۵نفر می باشد .زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصول کشاورزیشان گندم و جواست.

  روستای کاکوهستان

  این روستا در دهستان دستجرد و ۴۵کیلومتری شهر رازمیان می باشد.تعداد خانوار دائمی و فصلی تقریبا ۵۶ و جمعیت دائمی و فصلی ۲۴۰نفر می باشد .زبان اهالی روستا کردی و عمده محصول کشاورزیشان گندم و جو است.

  روستای طیاندشت

  این روستا در دهستان دستجرد و ۴۶کیلومتری شهر رازمیان می باشد.تعداد خانوار دائمی و فصلی تقریبا ۲۹ و جمعیت دائمی و فصلی ۱۰۷نفر می باشد .زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصول کشاورزیشان گندم و جو است.

  روستای طهمورث آباد

  این روستا در دهستان دستجرد و ۳۲کیلومتری شهر رازمیان می باشد.تعداد خانوار دائمی و فصلی تقریبا ۱۸ و جمعیت دائمی و فصلی ۶۰نفر می باشد .زبان اهالی روستا کردی و عمده محصول کشاورزیشان گندم و جو است.

  روستای تسکین

  این روستا در دهستان دستجرد و ۵۱کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۴و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۴۱نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گندم و جو می باشد.

  روستای توته چال

  این روستا در دهستان دستجرد و در ۵۲کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۲۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۸۴نفر می باشد.زبان اهالی روستا کردی و عمده محصولات کشاورزیشان گندم و جو است.

  روستای چنگالدشت

  این روستا در دهستان دستجرد و ۵۲کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۴۴نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گندم و برنج می باشد.

  روستای علندر

  این روستا در دهستان دستجرد و ۵۳کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۹و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۲۱نفر می باشد.زبان اهالی روستا  کردی وعمده محصول کشاورزی آنها گندم و جو می باشد.

  روستای بازرگاه

  این روستا در دهستان دستجرد و ۵۴کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستا تقریبا۱۶و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۴۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی و عمده محصول کشاورزیشان برنج و گندم است.

  روستای جیردوزان

  این روستا در دهستان دستجرد و ۵۷کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۶۳نفر می باشد.زبان اهالی روستا کردی وعمده محصول کشاورزی آنها برنج و گندم و جو می باشد.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  روستاهای دهستان رجایی دشت

  روستای دورچاک

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۱۰کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۱۲و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۳۲۵نفر می باشد.زبان اهالی روستا  مراقی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس ، گردو ،گندم وجومی باشد.

  روستای یوج

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۰کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۴۰و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۴۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  مراقی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس ، گردو ،گندم وجومی باشد.

  روستای پراچان

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۸کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۳۶و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۰۵نفر می باشد.زبان اهالی روستا تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها فندق وگردو می باشد.

  روستای لطر

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۱کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۳۰و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۲۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها  ، گردو وفندق می باشد.

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  روستای شترک

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۵کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۶۸و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۲۲۸نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای جوینک

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۶کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۹۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۳۶۸نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای امین آباد

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۸کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۸و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۴۸نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وفندق می باشد.

  روستای سنبل آباد

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۶کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۶۰و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۷۹نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس ،آلبالو وگردو می باشد.

  روستای بایزرود

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۷کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای وشته

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۴کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۷۰و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۲۲۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  مراقی وعمده محصول کشاورزی آنها گندم وجو می باشد.

  ازگنین سفلی

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۱کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۰۱و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۲۹۶نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای ازکنین علیا

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۲کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۲۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۷۲نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای عباسک

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۳کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۳۸و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۱۶نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها فندق و آلبالو می باشد.

  روستای یارود

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۴کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۲۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۵۸۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها فندق وگردو می باشد.

  روستای سفید آب

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۷کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۱۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۵۰۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.غار سفید آب با ارتفاع ۲۳۰۰مت از سطح آبهای آزاد از نظر مختصات جغرافیایی در ۵۰کیلومتری شمال شرقی استان قزوین و ۲۰کیلومتری شمال رجایی دشت و ۱۳۰۰متری روستا قرار دارد.

  روستای حسن آباد

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۱۵کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۴۹و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۴۴۳نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنهابرنج و گیلاس می باشد.

  روستای محمد آباد

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۱۹کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۵۰و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۹۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای صفرین

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۱کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۶۹و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۲۵۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وفندق می باشد.

  روستای قسطین رود

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۱۹کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۳۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۹۰نفر می باشد.زبان اهالی روستا  فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس و برنج می باشد.

  روستای سیمیار دشت

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۲کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۲و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۳۳نفر می باشد.زبان اهالی روستا  فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها فندق وگردو می باشد.

  روستای کارند چال

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۹کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۵۹و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۸۸نفر می باشد.زبان اهالی روستا  فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس ،گردو،فندق و خرمالو می باشد.

  روستای اویرک

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۹کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۱۰۰و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۲۷۸نفر می باشد.زبان اهالی روستا  مراقی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای علی آباد

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۶کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۶۰و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۲۸نفر می باشد.زبان اهالی روستا  مراقی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای باغستان

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۲کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۲۶و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۶۷نفر می باشد.زبان اهالی روستا  فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس ،فندق وگردو می باشد.

  روستای تنوره

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۴کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۵۴و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۴۱نفر می باشد.زبان اهالی روستا فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای خنجر بلاغ

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۷کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۲۴و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۶۸نفر می باشد.زبان اهالی روستا  تاتی وعمده محصول کشاورزی آنها فندق وگردو می باشد.

  روستای درگ

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۰کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۲۱و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۴۳نفر می باشد.زبان اهالی روستا  فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها فندق وگردو می باشد.

  روستای زینبر

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۲۸کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۷و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۲۵نفر می باشد.زبان اهالی روستا  مراقی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وگردو می باشد.

  روستای سیمیار

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۳کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۵۲و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۱۴نفر می باشد.زبان اهالی روستا  فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها فندق وگردو می باشد.

  روستای قسطین لار

  این روستا در دهستان رجایی دشت و ۳۰کیلومتری شهر رازمیان قرار دارد.تعداد خانوار دائمی و فصلی روستاتقریبا۵۵و جمعیت دائمی و فصلی روستا تقریبا ۱۸۶نفر می باشد.زبان اهالی روستا فارسی وعمده محصول کشاورزی آنها گیلاس وبرنج می باشد.

  باتشکر ازآقای علی اکبری کارمند محترم بخشداری رودبار الموت غربی که این اطلاعات مفید رو در اختیار سایت لمبسر گذاشتند.

  منبع:بخشداری رودبار الموت غربی -شناسنامه روستاهای الموت غربی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  توسط مدیر در روستا شناسی19 نظر »

19 نظر

 1. آبان ۱۶, ۱۳۹۱ در ۹:۱۹ ق.ظ

  با سلام وخداقوت
  لطفا درصورت امکان شخصیت های مهم علمی که اهل این روستاها بودندویا هستند راهم معرفی کنید
  و چرا عکس بعضی روستاها رو قرار ندادین؟

  • آبان ۱۷, ۱۳۹۱ در ۵:۴۹ ق.ظ

   با سلام و تشکر از نظر خوبتون
   هدف من از راه اندازی این سایت شناسایی بهتر منطقه است.
   من با کلی زحمت این اطلاعات رو جمع آوری کردم.اول این پست هم نوشتم که عکس و اطلاعات دقیق از بعضی روستا های منطقه موجود نیست .ممنون می شم اگه عکس یا مطلبی از روستای خودتون رو برام ارسال کنید.وبا اسم خودتون تو سایت لمبسر ثبت بشه.

 2. دی ۱, ۱۳۹۱ در ۱۰:۰۳ ب.ظ

  خدا قوت

  • دی ۲, ۱۳۹۱ در ۷:۱۸ ق.ظ

   با سلام خدمت استاد علیخانی عزیز
   آقا تو آسمونها دنبال شما می گشتم تو وب سایت لمبسر ملاقات تون کردم.آقا خوشحال می شم از تجربیات و اطلاعات گرانبهای شما جهت تکمیل و پربار تر شدن هرچه بیشتر پست روستا شناسی منطقه استفاده کنم.با تشکر

 3. دی ۱۷, ۱۳۹۱ در ۹:۲۵ ق.ظ

  از تمام دهستان ها عکس دارید به غیر از دستجرد واستون عکس فرستادم
  ممنون میشم اگه ازدستجرد هم عکس بذارید

  • دی ۱۷, ۱۳۹۱ در ۱۰:۰۳ ق.ظ

   با سلام،ممنون بابت ارسال عکس ها،اگه امکان داره درحدچند خط مطلب درباره دهستان دستجرد بفرستید.

 4. دی ۲۷, ۱۳۹۱ در ۱۱:۰۲ ق.ظ

  روستای طیاندشت واقعاروستای زیبایی است

  • دی ۲۷, ۱۳۹۱ در ۱۲:۱۰ ب.ظ

   با سلام خدمت شما بازدید کننده محترم ،متاسفانه عکسی از روستا نداشتم رو سایت قراربدم ممنون می شم اگه عکس و مطلب درباره روستا برام بفرستید .

 5. بهمن ۱۷, ۱۳۹۱ در ۱:۵۵ ب.ظ

  روستای طیاندشت روستای زیبایی است

 6. اسفند ۲۷, ۱۳۹۱ در ۸:۲۱ ق.ظ

  باسلام.
  پروردگارا در روزهای پایانى سال به خواب دوستانم ، آرامش / به بیداریشان، آسایش / به زندگیشان، عافیت / به مهرشان، وفا / به عمرشان، عزت / به رزقشان، برکت / و به وجودشان، صحت عطا بفرما
  پیشاپیش سال نو رو به همه مردم دوست داشتنی و با صفای رازمیان و منطقه الموت غربی تبریک و تهنیت عرض می نمایم. وامید وارم همیشه موفق و پیروز باشید. در پناه حق.

 7. فروردین ۲۷, ۱۳۹۲ در ۷:۱۱ ق.ظ

  سلام ، از شما به خاطر تلاش شبانه روزی در راستای شناسایی روستاهای الموت تقدیر وتشکر می کنم امیدوارم که همیشه سربلند وسرافراز باشید.

 8. تیر ۱۰, ۱۳۹۲ در ۷:۴۱ ب.ظ

  سلام و خسته نباشید
  لطفا بگویید مرتفع ترین روستای منطقه الموت کجاست؟

 9. شهریور ۲۴, ۱۳۹۲ در ۱۲:۰۶ ب.ظ

  سلام ازشمامیخوام عکسهایی هم ازروستایه کاکوهستان بذاریدروستایه خیلی قشنگیه مخصوصاتوفصل بهار

 10. آذر ۸, ۱۳۹۲ در ۳:۲۵ ب.ظ

  سلام تشکر و قدردانی میکنم

 11. آذر ۲۸, ۱۳۹۲ در ۷:۳۹ ق.ظ

  باسلام ازشمابه خاطراین سایتتون ممنونم می خواستم بدونم چرا از روستای کتکان چیزی ننوشتین؟باسپاس

 12. دی ۹, ۱۳۹۲ در ۴:۳۹ ق.ظ

  سلام ، از شما بزرگوار به خاطر تلاش شبانه روزی در راستای شناسایی روستاهای الموت تقدیر و تشکر می کنم اما جناب آقای مهندس زارعی عزیز چرا در نام روستاهای بخش الموت غربی نام روستای هلال آباد نیست ما از شما توقع بیشتری داریم و در صدر دنبال اسم این روستا بودیم. متشکر.

  • شهریور ۱۶, ۱۳۹۳ در ۱۲:۲۲ ب.ظ

   سلام آقای هوشنگ عزیز وقتی شما هلال آبادیها مملکت تون را رها می کنید ومی روید فرحزاد ساکن می شوید وروستای به آن قشنگی را خالی از سکنه کردید دیگر چه انتظاری دارید .حسینی یارود

 13. فروردین ۲۶, ۱۳۹۳ در ۷:۳۵ ب.ظ

  خسته نباشید.
  اسم بعضی از روستاها مانند کلایه و … نیست.
  ولی باز خوب بود.الموت باید مانند ستاره ای در جهان هستی بدرخشد.به امید روزی که الموت جایگاه واقعی و پر بار خود را باز یابد.

 14. آبان ۱۲, ۱۳۹۳ در ۱۰:۱۷ ق.ظ

  خسته نباشید.
  اگر کمی سعی شود
  می توان بهتر از این روستا ها و الموت را معرفی کرد

نظرات

*