تمامی مطالب موضوع » زندگینامه میرزا کوچک خان جنگلی

  • ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۱

    زندگی نامه میرزای جنگلی

    میرزا کوچک خان جنگلی توّلد ۱۲۵۷ ه.ش. ــ وفات ۱۳۰۰ ه.ش یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ بسال ۱۲۵۷ ه.ش. در شهرستان رشت محله استادسرا در یک خانواده متوسطی چشم به جهان گشود. سنین اوّل عمر را در مدرسه حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه جامع به آموختن صرف و نحو و تحصیلات دینی گذرانید. چندی هم در مدرسه محمودیه تهران به همین منظور اقامت گزید. با این سطح تعلیم میتوانست یک امام جماعت یا یک مجتهد از کار درآید، امّا حوادث و انقلابات کشور مسیر افکارش را تغیر و عبا ، عمامه و نعلین

    ادامه مطلب ←