حسن صباح که بود؟

  حسن صباح آن زمان یک مرد 35ساله ،بلند قامت ،زیبا ،چشمانی سیاه ودرشت،صورت بیضوی ودهانی کوچک وخوش ترکیب بودوقتی برای صحبت کردن دهان می گشود دندان های منظم وسفیدش  از سلامتی مزاج او حکایت می کرد.پیروان اودرشهرالموت وحوالی آن زندگی می کردند وهرگز نام اورا بدون علی ذکره السلام (بریاداودرودباد)برزبان نمی آوردند.آنها در یک منطقه کوهستانی زندگی می کردند از آب وهوای سالم استفاده می کردند وهمگی دارای بنیه قوی ومزاجی سالم بودند.روزی حسن صباح برای نماز خواندن قیام…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

درباره کتاب خداوند الموت

بنام خدا کتاب خداوند الموت نویسنده:پل آمیر ترجمه:ذبیح اله منصوری این کتاب حاوی یک دوره از تاریخ ایران است که ما تصور می کردیم درباره آن اطلاعات زیادی داریم ولی با خواندن این کتاب باارزش متوجه می شویم که قسمتی از وقایع واخبار آن برما مجهول بوده است.در این کتاب می خوانیم ،مبدا تاریخ فرقه اسماعیلیه بر ما معلوم نیست وبعد از اینکه هلاکو برقلاع اسماعیلیه مستولی گردید تمام آثار مکتوب را از بین بردند وهرزمان که حکومت های وقت…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری