تاریخی
  3 بهمن 1399

  قلعه تسخیرناپذیر طبس

   این قلعه در کوهستانی بین شهر بشرویه(فردوس)و شهر طبس واقه شده است ویکی از قلاع…
  تاریخی
  25 دی 1399

  چیزی که موسی در انتظارش نبود

    صبح شد موسی نیشابوری مشاهده کرد که مردم پس از خواندن نماز شروع به…
  تاریخی
  9 دی 1399

  پاداش برای سرحسن صباح

   بعد از خواندن نماز طبق معمول حسن صباح به یاران گفت بنشینید وخودبرخاست وگفت ای…
  تاریخی
  9 دی 1399

  پیک بد خبر

   چنین رسم بود زمانی که پیکی که حامل خبر بد بود به منطقه ای واردمی…
  تاریخی
  9 دی 1399

  موسی نیشابوری وقلعه طبس

    موسی نیشابوری پس از ملاقات با حسن صباح تمایل پیداکرد که به قلعه طبس…
  تاریخی
  8 دی 1399

  پیکی از خراسان

    سواری غبارآلود وارد شهرالموت شد واز مردم پرسید دارالحکومه کجاست مردم دارالحکومه را که…
  تاریخی
  6 دی 1399

  بیمارستان شهرالموت

    محمود سجستانی پس از خروج از مسجد صدای صفیر(سوت)بگوشش رسید دانست که کارکنان بیمارستان…
  تاریخی
  4 دی 1399

  حسن صباح که بود؟

    حسن صباح آن زمان یک مرد 35ساله ،بلند قامت ،زیبا ،چشمانی سیاه ودرشت،صورت بیضوی…
  تاریخی
  4 دی 1399

  داروفروشان الموت

  محمود سجستانی وعلی کرمانی تولید کننده وعمده فروش داروبودند.محل سکونت آنها الموت نام داشت منطقه…
  تاریخی
  4 دی 1399

  ماجرای حشاشین چه بود؟

    نمای دروازه جنوبی قلعه لمبسر درکتاب خداوند الموت درباره حشاشین بحث شده است وممکن…
   دکمه بازگشت به بالا