کلیات منطقه الموت غربی

منطقه رودبار الموت غربی که در شمال استان قزوین واقع شده است در زمان های گذشته بامنطقه الموت شرقی حکم یک منطقه را داشته و بنام رودبار الموت معروف بوده است اما در تشکیلات کنونی کشور هریک منطقه ای جداگانه که مرکز الموت شرقی شهرمعلم کلایه است و مرکز الموت غربی شهر رازمیان می باشد.در کتاب جهانگشای جوینی درباره رودبار شهرستان چنین ذکر شده است که رودبار نیز مانند الموت از توابع قزوین است و مراد از این کلمه ناحیه ای است که در مغرب بلوک الموت و شرق بلوک عمار لو واقع است و این رودبار قزوین را برایی تمیز از رودبار گیلان که در غرب سفید رود و شمال منجیل واقع است غالبا به نام رودبار محمد زمان خانی یا رودبا رشاهرود می شناسند و جدیدا در تقسیمات کشوری به منطقه رودبار الموت غربی نامیده شده است که این منطقه دارای چند ناحیه است
1-ناحیه رشگین پره که قرای رشگین و آکوجان و اندزه و قسطین را شامل می شود.
2-ناحیه کاتوپر که قرای ازگنین و جوینک و صفرین را شامل می شود
3-ناحیه لال بشم علیا که قرای باطین و زرشک و زناسوج را شامل می شود.
3-ناحیه نینه رود که قرای شترک ،یوج ،دربند و هیر در آن است
رودبار الموت غربی از طرف شمال به منطقه اشکور محدود می شود و از طرف باختر به منطقه عمارلو وپل انبوه از توابع گیلان و از طرف خاور به منطقه الموت شرقی و از جنوب به کوه پایه قزوین محدود می شود.
رودبارالموت یک سرزمین کوهستانی است که درداخل آن رشته های متعددی از سلسله جبال البرز به موازات یکدیگر از مغرب به مشرق از جنوب و شمال رودخانه شاهرود امتداد یافته و به کوه های الموت و طالقان و فشکل دره و کوه پایه می پیوندد.همین کیفیت است که باعث اختلاف آب و هوایی این منطقه شده است چنان که در آبادی ها و نقاط واقع در کنار رودخانه ها در تابستان هوا بی اندازه گرم می شود تا آنجایی که از فراوانی پشه و شدت گرما اهالی بومی نمی توانند در منازل خود استراحت کنند ازطرفین شاهرود هرچه به طرف ارتفاعات پیش برویم هوا ملایم تر شده اما در قلل کوه ها هوا آنچنان سرد است که در فصل تابستان نیز مشکلاتی را برای اهالی ایجاد می کند.

0
اشتراک‌گذاری
حسن

ارسال پاسخ